Stamppottenier

G.G. Schipperstraat 14,
1483GE De Rijp