Bereken de rendement op uw investering.

Cateraar.nl doet graag helder zaken met u!

Bereken de Return On Investment.

Om u te kunnen helpen de potentiële extra winst te berekenen die u kan genereren met Cateraar.nl, vragen wij u om de volgende vijf vragen te beantwoorden, een schatting te geven van het aantal klanten dat u kunt aantrekken en de extra omzet die u kunt verwachten op basis van uw kostenopbouw.

1 Wat is het gemiddelde bedrag per persoon per opdracht?
Geef het gemiddelde en houd tevens rekening met het seizoen.

,00

2 Hoeveel gasten ontvangt u per opdracht?
Geef ook hier het gemiddelde, en houd ook weer rekening met het seizoen.

3 Hoeveel opdrachten extra hoopt u te verkopen met Cateraar.nl? (aanpasbaar)
Onze klanten zien gemiddeld een toename van 25% in het aantal opdrachten met een abonnement bij cateraar.nl

%

4 Voor uw variable kosten hebben wij 35% aangehouden (aanpasbaar)
Dit is conform het landelijke gemiddelde binnen de industriële sector (personeel + grondstoffen)

Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag afhankelijk is van de productieomvang, zoals grondstofkosten of loonkosten.

%

Ontdek uw potentiële winst met Cateraar.nl